Chứng chỉ công ty

ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CÁC CHỨNG CHỈ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN PHÁT

  • Đăng ký kinh doanh và mẫu dấu công ty

  • Chứng chỉ ISOO 9001:2008

  • Phê duyệt mẫu cân
STT    Loại cân phê duyệt mẫu Quyết định phê duyệt
1 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 150 tấn 1867/QĐ-TĐC
2 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 120 tấn 1867/QĐ-TĐC
3 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 150 tấn 2289/QĐ-TĐC
4 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 120 tấn 2289/QĐ-TĐC
5 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC
6 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 80 tấn 1767/QĐ-TĐC
7 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 120 tấn 1767/QĐ-TĐC
8 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC
9 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
10 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC
11 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC
12 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC
13 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
14 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC
15 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC
16 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC
17 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC
18 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC
19 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 40 tấn 0065/QĐ-TĐC
20 Phê duyệt mẫu cân sắt 7,5m 30 tấn 2289/QĐ-TĐC
21 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 120 tấn 0208/QĐ-TĐC
22 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 100 tấn 1169/QĐ-TĐC
23 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
24 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
25 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 80 tấn 1978/QĐ-TĐC
26 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 60 tấn 1978/QĐ-TĐC
27 Và nhiều mẫu cân không phổ thông khác  
  • Danh sách khách hàng tiêu biểu năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 trên toàn quốc của Tân Phát

 

Zalo TỰ ĐỘNG TÂN PHÁT Hotline: 0921 966 866
popup

Số lượng:

Tổng tiền: